Hoppa till huvudinnehållet

"Väldigt bra diskussioner om att våga vara sig själv."

Elin, kurator Trojaskolan

Livsviktiga snack för åk 3-6

Livsviktiga snack i skolan är ett läromedel som har sin utgångspunkt i Kapitel 1 och 2, samt det centrala innehållet, i LGR22. Materialet är en del av Suicide Zeros suicidpreventiva arbete och finansieras av Allmänna arvsfonden.

Livsviktiga snack bygger på kunskapen om att barn som kan prata om känslor mår bättre. De löper mindre risk för depression och suicid i framtiden och är mer benägna att söka stöd och hjälp när de inte mår bra. Vårt material ökar också elevernas resiliens och psykologiska flexibilitet, bland annat genom att de får träna på att hitta funktionella copingstrategier.

Så funkar det

Vårt läromedel är baserat på LGR22 och är uppbyggt på kooperativt lärande med inslag av tydliggörande pedagogik. Det består av 17 baslektioner med lekfulla övningar blandade med mer teoretiska delar.

Så här gör du!

Vårt material

I Livsviktiga snack i skolan-boxen ingår allt från lektionsplaneringar och handledningar till  fysiskt material som memory-spel och en stor spelmatta.

Mer om materialet

Forskning och bakgrund

Livsviktiga snack i skolan bygger på suicidpreventiv forskning. Det är framtaget tillsammans med ledande experter och pedagoger, elevhälsa och elever på 35 pilotskolor runtom i Sverige.

Forskningen bakom

Vill du jobba med Livsviktiga snack i skolan?

Beställ vår box som innehåller allt från lektionsplaneringar och handledningar till roliga spel som Memory och Känslokartan.

Varför psykisk hälsa i skolan?

Livsviktiga snack i skolan är tydligt kopplat till läroplanen, Lgr22. I de två första kapitlen står det bland annat att skolan ska bidra till alla elevers harmoniska utveckling och främja förståelse för andra människor. Varje elev ska ges möjlighet att få utvecklas och känna växandets glädje, både enskilt och tillsammans med andra. Det står också att eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet. Livsviktiga snack i skolan är ett läromedel som hjälper er att arbeta med just det här – och mycket mer! Vi brukar säga att vårt material är ”hur:et” som många skolor saknat i arbetet med värdegrunden.

De senaste åren har vi också sett en tydlig utveckling mot att allt fler unga mår allt sämre – i allt yngre åldrar. Skolan är en arena där alla barn befinner sig och därför är det viktigt att vi jobbar för att främja elevernas psykiska hälsa också här. På så vis skapar vi också de bästa förutsättningarna för ett tryggt lärande.

Filmen om Livsviktiga snack!

Livsviktiga snack bygger på vetskapen om att barn som kan prata om känslor mår bättre. Den förmågan är inte bara en skyddsfaktor mot depression och suicid längre fram i livet – den verkar också skyddande mot att hamna i kriminalitet och att hoppa av skolan för tidigt. Och du som viktig vuxen kan göra mycket för att öva tillsammans med eleverna på just det här!

Mer om Livsviktiga snack